TändpapperPelletseldareNyheterDokumentÅterförsäljareKontaktHem

4 skäl: Välj Hammarö Tändpapper och minska kolväteutsläppen

 

1) Minska kolväteutsläppen
Kolväteutsläpp är ett stort miljöproblem då det bidrar till växtskadligt marknära ozon. Det är skadligt för människors hälsa och påverkar jordbruket negativt. Kolväten avdunstar bl.a. från petroleumbaserade tändvätskor. Istället för att använda denna typ av tändmedel kan du ta ett litet men viktigt steg för en bättre miljö genom att använda tändpapper.

2) Minska miljöskador
Det inträffar ibland miljöskador vid hantering av kemisk-tekniska produkter. Därför skall dessa produkter vara så lite miljöskadliga som möjligt. Tändmedel som innehåller paraffiner eller vaxer i rinnande eller fast form är inte lätt nedbrytbara och kan därför vara en miljörisk. Paraffiner i vätskeform kan även tränga ned i marken och i drastiska fall förorena grundvattnet. Tändpapper är istället impregnerat med fettsyra för att minska miljöbelastningen vid olyckor. Tändpapper sprider sig ej i marken och är biologiskt nedbrytbart. Tändpapper kan aldrig förorena grundvatten.

3) Hushålla med resurserna
Ett stort miljömål är att minska förbrukningen av ej förnybara resurser. Därför är det bra att i så liten mån som möjligt nyttja naturens lager av olja och kol och annat fossilt material. De gamla tändhjälpmedlen som tändvätskor, paraffinklossar/påsar och vaxade trästickor har ett allvarligt fel. De utnyttjar lagerresurser som inte förnyas. Vill du spara på naturens resurser kan du istället använda tändpapper som tillverkas enbart av förnybara råvaror.

4) Barnsäkert
Tändvätska är en riskkemikalie i hemmet. Barn som av misstag sväljer tändvätska kan få lungskador. Tändpapper är ingen riskprodukt i hemmet. Ett litet barn som äter tändpapper utsätts inte för fara då fettsyran ( stearinsyran ) inte utgör ett hälsoproblem. Genom att använda tändpapper istället för konventionella tändmedel kan du få ett säkrare hem.Hammarö Tändpapper säljs i förpackningar om 6 perforerade tändpapper som räcker till c:a 30 braständningar. Hammarö Tändpapper är ett perfekt komplement till Hammarö Pelletseldare.


Med varma hälsningar / Sören Linzie / Hammarö Tändprodukter

 

 


Tändpapper

Produkten
Instruktioner
Produktspec.
4 skäl
Frågor och svar
Privat label
Ladda ner info
Här kan du köpa
 


Bra miljöval
Klimatsmart | Miljldiplomerat


Tändpapper
 Skraggevägen 9, 663 41 Hammarö, Sweden. Tel. +46 705 61 15 51, info@lightingpaper.com