TändpapperPelletseldareNyheterDokumentÅterförsäljareKontaktHem

Nyheter

2012-05-22  "Bli sommarens smartaste grillmästare"
Kicka här för att ta del av Naturskyddsföreningens tips till dig som ska grilla i sommar.
(naturskyddsforeningen.se 2012-05-22)


2010-11-02  Använd tändpapper tillsammans med eldstål
Se tips här


2010-10-18  Tända grillen med tändpapper
Läs: Så skriver Grillguiden om Tändpapper


2010-07-07  Tänd miljövänligt - test
http://www.minplanet.se/livsstill-nyheter/1567-test-miljoemaerkt-taendpapper


2010-06-08  Vi hjälper dig hitta rätt bland grillar, bränslen och tändmetoder!
Vi i villa: Grillar vi gillar!


2010-05-05  Grilla rätt i vår!
Låt dig inte luras av falsk marknadsföring kring vad som är miljövänlig grillning! Flera produkter som butikerna påstår är miljövänliga är tvärtom skadliga för klimatet.

Läs hela nyheten på Naturskyddsföreningens webbplats


2010-04-16  Grilla miljösmart – välj stearin


Stearinbaserat tändpapper - första miljögodkända tändprodukten.
Stearinbaserat Tändpapper från Hammarö har nu blivit den första miljögodkända tändprodukten i världen. Vid årsskiftet blev nämligen Hammarö Tändpapper godkänd för Svenska Naturskyddsföreningens BRA MILJÖVAL. Den hårdaste miljömärkning som finns.

Bidragande till certifieringen är att produkten består av vegetabiliskt eller animaliskt stearin och pappersmassa. Stearinbaserat tändpapper ger därför inte något nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid (CO2). Den koldioxid som frigörs när ett tändpapper bränns, upptas naturligt av växterna. Det avges därför inga miljöskadliga utsläpp som det gör när man tänder med paraffinbaserade produkter. Ett enkelt sätt för den som vill vara klimatsmart och grilla mer miljöanpassat i sommar, kan därför vara att välja tändprodukter som innehåller stearin framför paraffin.

Paraffin sämre för miljön.
Allt fler människor brinner för vår miljö. Men ironiskt nog märks detta sällan när vi tänder grillen eller brasan. Dom flesta tändmedel som finns, både flytande och fasta, består nämligen nästan helt av paraffin som är en fossil oljeprodukt. Den koldioxid som frigörs när man tänder med olje-/petroleumbaserade tändmedel (tändvätska och tändpåsar mm), ingår inte i naturens eget kolkretslopp. Koldioxiden tas inte upp, utan avges som utsläpp till atmosfären. Det är alltså koldioxiden från oljebaserade produkter som bidrar till att förstärka växthuseffekten och som är boven i klimatdramat.

Dessutom uppstår varje år ett flertal förgiftningsskador när barn dricker paraffinbaserad tändvätska samt även brännskador när man sprutar tändvätska på glödande kol.
Paraffin kan också vara ett miljögift om det kommer ut i naturen.

Klimatsmarta tips för att tända grillen.
Det finns numera många olika produkter och tändsätt som inte ger ett nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid. Genom att använda det miljöriktiga alternativ som passar en själv bäst, bidrar man på ett enkelt sätt till ett bättre klimat. Några klimatsmarta exempel:

- Stearinbaserat tändpapper.
- El-tändare, Looftlighter el-grilltändare, el-grill (använd miljöklassad el)
- Pelargrill, Tändbägare
- Tändklossar i trä, Majastickor,
- Tändklossar av träspån och vegetabilisk olja,
- Etanolbaserad tändgelé

Stearinbaserat tändpapper finns hos COOP (Gastro Tändpapper). Hammarö Tändpapper finns hos ICA, ÖB, Willys, Hemköp, Närlivs, Tempo, Handlar´n, Direkten, Shell och många fristående bensinstationer. Nitor Tändpapper finns hos många färghandlare och byggbutiker.


Hammarö den 16 april 2010 / Sören Linzie / Hammarö Tändprodukter KB
070-5611551 begin_of_the_skype_highlighting              070-5611551      end_of_the_skype_highlighting; soren@lightingpaper.com; www.lightingpaper.com


2009-05-30  Grillare varnas för lurendrejeri
Tänd på rätt sätt, om du vill grilla klimatsmart i sommar.
Både tändvätska och tändblock kan vara riktiga miljöbovar, för att inte tala om engångsgrillar.
Läs hela artikeln här


2009-05-06  Grilla klimatsmart
Naturskyddsföreningen rekommenderar tändpapper i sin artikel "Grilla klimatsmart i sommar"


2009-05-04  150 skadas av grillning varje år
Jan Schyllander, utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar användning av tändpapper.

Läs nyheten här


2008-04-24  "Grilla klimatsmart!"
Dags att ta fram grillen? Här kommer 5 tips från Naturskyddsföreningen på hur man grillar miljövänligt och klimatsmart:

1. Använd inte tändvätska......

Läs hela artikeln på Naturskyddsföreningens hemsida


2007-10-24  Hur mycket koldioxid släpper olika tändmedel ut?
När du grillar mat eller tänder en brasa ger tändmedlen upphov till olika mängder koldioxid. Välj tändmedel som ger en så låg belastning som möjligt på miljön. Nedan ges en översikt av 7 olika tändmedel. Utsläppen av koldioxid anges både per grillning och per vikt tändmedel (g /grill resp kg /kg tändmedel).

Ladda ner rapport (pdf)


2007-05-08  Utsläpp av växthusgasen koldioxid vid användning av olika tändprodukter vid uppstart av grillar m.m.
Klicka här för att läsa rapporten


2007-02-09  Pressrelease: Tänd brasan och grillen petroleumfritt – för miljön och klimatets skull
Förbränning av fossila produkter bidrar till ökad nettohalt av koldioxid i atmosfären, vilken i sin tur är starkt kopplad till klimatförändringar.
Fossilbaserade tändprodukter innehåller ämnen som erhållits från råolja. Paraffin är exempel på en fossilbaserad produkt som ingår i många tändmedel. Vid förbränning avges koldioxid till atmosfären och nettobidraget förstärker ”växthuseffekten”.
Det är därför bättre att basera tändprodukter på förnybara ämnen. Stearinsyra, som utgör brännsubstansen i tändpapper kommer från oljor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, eller från motsvarande restprodukter.
Klicka här för att läsa hela pressreleasen


2006-11-30  Vad kan vi trovärdigt påstå om tändpapper? - faktabaserad hälso- och miljöinformation för Hammarö Tändpapper
Klicka här för att ladda ner


 

 Skraggevägen 9, 663 41 Hammarö, Sweden. Tel. +46 705 61 15 51, info@lightingpaper.com